เปลี่ยนสวนหลังบ้านที่แสนธรรมดา ให้เป็นสวนป่าอาหาร

ปลูกผักแบบขั้นบันได

หากคุณอยากลองปลูกผักเรียงแถวธรรมดา ลองมาเปลี่ยนความคิดเป็นการปลูกผักในลักษณะขั้นบันได สร้างระบบนิเวศขนาดย่อมๆในบ้านคุณเอง