ความสำคัญของการเกษตร

เกษตรมักจะมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีอยู่ทุกคน ไม่เพียง แต่สำหรับเหตุผลที่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงประชากรทั้งหมดของประเทศ แต่ยังอยู่ในความเคารพที่มีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรและการปฏิสัมพันธ์กับทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น เป็นประเทศที่มักจะถือว่าเป็นประเทศสังคมและเสถียรภาพทางการเมืองถ้ามันมีคุณสมบัติพื้นฐานการเกษตรมีเสถียรภาพมาก        อุตสาหกรรมการเกษตรที่มั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของประเทศอาหาร ความมั่นคงด้านอาหารจะถือเป็นหนึ่งในความต้องการหลักของชาติใด ไม่มีประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเติบโตไปพร้อมกับฐานทางการเกษตรที่มีเสถียรภาพในขณะที่เก็บงำประเทศของ “คนหิว” เป็นคนหิวเหล่านี้สามารถทำอะไรอะไรดังที่เคยต่อการช่วยพัฒนาประเทศของพวกเขา อาหารป้องกันรักษาความปลอดภัยความอดอยากซึ่งได้รับแบบดั้งเดิมถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่ถูกมีประสบการณ์โดยประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดเล็ก ประเทศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งที่มาของรายได้ แม้ในประเทศที่พัฒนาใหม่จะพบว่าพวกเขาขึ้นอยู่กับและสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากอุตสาหกรรมการเกษตร        นอกเหนือจากพืชและสัตว์ที่มีการผลิตโดยเกษตรกรที่ทำขึ้นภาคเกษตรในประเทศเขตการเกษตรหมายถึงแหล่งที่มาหลักของการจ้างงานภายในประเทศส่วนใหญ่ ฟาร์มขนาดใหญ่มักจะพบว่ามันจำเป็นต้องจ้างมือเพิ่มเติมในการที่จะประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกดินแดนและการดูแลสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เหล่านี้มีโรงงานแปรรูปตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงที่จะจบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพวกเขาและการพัฒนาโดยผลิตภัณฑ์ มันไปโดยไม่บอกว่าสิ่งเหล่านี้อุตสาหกรรมย่อยจ้างคนพลังงานมากภายในการดำเนินงานของพวกเขา ส่วนใหญ่ของฟาร์มที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ทันสมัยในปัจจุบันเช่นเดียวกับหลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        การใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรเป็นตัวกำหนดโดยความสามารถของเกษตรกรต่าง ๆ ที่มีต่อการรับมือกับความก้าวหน้าเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เกษตรกรของประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสามารถรับประกันการผลิตที่ดีของผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศของพวกเขาเป็นทั้ง เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จะไร้ประโยชน์ถ้าเกษตรกรไม่ได้มีอำนาจพอที่จะใช้ใด ๆ ของเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่กับพวกเขา        ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเก่า cites ได้เริ่มการเจริญเติบโตของพวกเขาส่วนใหญ่ผ่านการพัฒนาการเกษตร เมืองเหล่านี้ได้ทำดีบนพื้นฐานการเกษตรก่อนที่พวกเขาเริ่มที่จะโอบกอดอย่างเต็มที่กระบวนการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ของหลักการที่ใช้ในปัจจุบันที่อยู่ในธุรกิจที่ทันสมัยของเรามีรากของพวกเขาเกิดจากหลักการของเกษตร การผลิตจำนวนมากเป็นหนึ่งของการปฏิบัติที่ได้รับจากลวดลายเก็บเกี่ยวเก๋ามักจะพบในพื้นที่ของการปฏิบัติทางการเกษตร วิธีการนี้ได้บันทึกเมืองโบราณจำนวนมากจากการถูกทำลายในช่วงเวลาของภัยพิบัติและภัยแล้ง ในช่วงสมัยโบราณประเทศเก็บเกี่ยวพืชที่ไม่ได้ใช้เพียงเพื่อการบริโภคทันที แต่มักจะถูกเก็บเกี่ยวและเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต สิ่งเดียวที่มีประสบการณ์ในขั้นตอนทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจเสถียรภาพของ        เกษตรมักจะพบบ่อยในพื้นที่ชนบทที่มีพื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีส่วนร่วมในการทำฟาร์มกิจกรรมทางการเกษตรที่เป็นไปได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ในพื้นที่เขตเมือง กิจกรรมเหล่านี้สามารถทำได้เพื่อรักษาความต้องการส่วนบุคคลหรือครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

เครื่องมือเกษตรที่เป็นประโยชน์สำหรับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ความแข็งแรงและฟาร์มสัตว์กายภาพยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเกษตรหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ของเครื่องมือเทคโนโลยีที่แตกต่างกันและผลิตภัณฑ์ให้ก้าวที่เหมาะสมในการผลิตทางการเกษตร วันนี้เครื่องมือที่มีประโยชน์เช่นชุดทดสอบดิน, เครื่องสูบน้ำชลประทาน, เครื่องพ่น, พลั่วและคนอื่น ๆ ช่วยให้เกษตรกรในการสร้างผลสูงที่เกินในแง่ของคุณภาพ        ในฐานะที่เป็นชาวนาคุณจะต้องเลือกระหว่างเครื่องมือที่มีคุณภาพด้านบนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการลงทุนใน. ถ้าคุณมีร้านค้าเครื่องมือการเกษตร, คุณจำเป็นต้องให้เครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ สำหรับนี้คุณจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมการเตรียมดินชุดทดสอบดินเครื่องมือปลูกเครื่องมือเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการใช้งานวันนี้ นี่คือการอภิปรายเกี่ยวกับพวกเขา        พรวนดิน    ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสามารถมั่นใจกับการใช้เครื่องมือเตรียมดินและที่ดิน อาร์เรย์เต็มของเครื่องมือการเพาะปลูกดินสามารถใช้ได้กับผู้ผลิตที่มีบทบาทสำคัญในการกำจัดวัชพืช นอกเหนือจากหน่อขนาดเล็กและรถแทรกเตอร์, รูปแบบอื่น ๆ คราดในการใช้งานรวมถึง rotovators และคราดดินที่มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพและการทำงานนอกจากนี้ยังมีการใช้ทั่วโลก        ดินชุดทดสอบ    ชุดทดสอบดินเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเกษตรที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเกษตรกรวันนี้ ชุดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ค่าพีเอชของดินตัดสินค่าสารอาหาร ต่อไปนี้จะช่วยในการตัดสินใจปริมาณของสารอาหารที่แตกต่างกันที่จะต้องเพิ่มส่วนต่าง ๆ ของที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต        ปุ๋ยอินทรีย์    หลังจากการประเมินค่าสารอาหารของดินโดยใช้ชุดทดสอบดินขั้นตอนที่สำคัญต่อไปคือการเพิ่มปุ๋ยที่สามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของดิน ปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นที่ต้องการมากกว่าปุ๋ยแบบดั้งเดิมเนื่องจากข้อดีหลายประการ นอกเหนือจากการเป็นราคาถูกและมีคุณภาพดีปุ๋ยเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย        เครื่องพ่นที่แตกต่างกัน    มันเป็นสิ่งสำคัญที่ปุ๋ยอินทรีย์, ยาฆ่าแมลงและสารป้องกันกำจัดโรคที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดดินและพืช ดินทดสอบผลชุดจะต้องนำมาพิจารณาในเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าดินมักจะมีการกำหนดค่าพีเอช ความหลากหลายของเครื่องพ่นที่ผลิตโดยผู้ผลิตเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ เครื่องมือการเกษตรเหล่านี้อาจปรากฏเป็นขนาดเล็กและไม่มีนัยสำคัญ แต่แน่นอนสามารถมีส่วนร่วมต่อการผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น        เครื่องมืออื่น ๆ    ระบบให้น้ำจะต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพืชจะรดน้ำในลักษณะที่เหมาะสม เครื่องสูบน้ำชลประทานสามารถมีบทบาทสำคัญในทิศทางนี้ บางชนิดที่ดีที่สุดของเครื่องสูบน้ำชลประทาน ได้แก่ ปั๊มกระจัดปั๊มแรงเหวี่ยงและปั๊มจุ่ม โพสต์เครื่องมือเก็บเกี่ยวยังจะต้องดำเนินการปลูกพืชและได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยและการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งเป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องมือดังกล่าวที่จะช่วยในการเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับเครื่องมือในการประมวลผล        คุณสามารถได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตรหลายชนิดและผลิตภัณฑ์จากไดเรกทอรีออนไลน์ ไดเรกทอรีธุรกิจเหล่านี้มีแคตตาล็อกจากผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์และช่วยให้คุณสามารถเลือกที่ดีที่สุด

การลงทุนการเกษตร – การเก็บเกี่ยวผลกำไรจากที่ดิน

คุณเคยมีความฝันที่ดินขนาดเล็ก? ผมสามารถบอกคุณว่าคุณไม่ได้เพียงคนเดียว        หลายคน “งานอดิเรกเกษตรกร” หรือ “lifestylers”, – คนงานเมืองและนักลงทุนแสนรู้ใช้ทุนของพวกเขาจะไล่ล่าความฝันของการเกษตรและการซื้อพื้นที่การเกษตรและที่ไม่ใช่การเกษตรผู้ซื้อทำขึ้นเป็นสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่มากของยอดขายกว่าที่เคย        นี้ได้มีส่วนร่วมกับการเพิ่มล่าสุดในการเพิ่มขึ้นของราคาไร่เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรยังคงที่จะชนะทั้งสองสถานที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์และตลาดที่อยู่อาศัย        ในช่วงหกเดือนที่ผ่านที่ดินทำกินได้พุ่งมูลค่า 8% และ 13% ในปีจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2010) ตามไนท์แฟรงค์ดัชนีเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเจ็ดปี        ราคาของที่ดินทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 19.7% ในช่วงสิบสองเดือนกรกฏาคมและยังคงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินทุนสถาบันมองหาการลงทุนในภาคการเกษตรโดยการซื้อผืนกว้างใหญ่ของพื้นที่เพาะปลูกและลีสซิ่งมันให้กับเกษตรกรในเชิงพาณิชย์คือการเพิ่มความดันขึ้น        นักลงทุนเข้าใจหลายคนกำลังมองหาที่จะสลับเที่ยงซื้อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่จะให้การลงทุนและการลงทุนในส่วนของที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพดีแทน บางคนได้รับกลัวออกจากตลาดหุ้นเนื่องจากความผันผวนอย่างต่อเนื่องและขาดการมองเห็นในตลาดและขณะนี้ยังมีการลงทุนในด้านการเกษตรสำหรับรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและขยายตัวเป็นบวก        เหล่านี้นักลงทุนสูงสุทธิมูลค่าการใฝ่หาฝันของพื้นที่เพาะปลูกไม่ได้คนเดียวในการล่าสัตว์ของพวกเขาที่จะได้รับและการลงทุนในพื้นที่การเกษตร ค่านอกจากนี้ยังมีความรู้สึกกดดันสูงขึ้นเนื่องจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีการลดลงอย่างรวดเร็วในจำนวนเงินของการขายที่ดินเพื่อการเกษตร        ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับข้าวสาลีและธัญพืชอื่น ๆ อยู่ที่ 40 ปี แต่ต่ำแหลมในปี 2008 ตามที่นายหน้าการเงินชั้นนำ Savills เอกชนการคลังเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่เกิดขึ้นจริงที่ลงประกาศขายสาธารณชนได้ลดลงจากประมาณ 600,000 ไร่ในปี 1960 ลงมาอยู่ที่ประมาณ 125,000 ไร่ในวันนี้        นอกจากนี้ยังขาดการจัดหาแม้ว่าเราแหล่งสินทรัพย์ของเราจากเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินที่ต้องการที่จะเป็นเกษตรกรเช่าเพราะการชำระเงินจำนองที่สูงเกินไปดังนั้นเราจึงได้รับการเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเปิด        มีตัวเลือกอื่น ๆ แน่นอนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรจากการบูม        มีจำนวนของกองทุนรวมที่ลงทุนการเกษตรที่จะต้องพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในพื้นที่เพาะปลูกและยังคงมีสิทธิ์ได้รับภาษีมรดก (IHT) บรรเทา        โดยทั่วไประดับการลงทุนขั้นต่ำเป็น£ 20,000 กับโหมดต่างๆของการลงทุนและมีตัวเลือกในการลงทุนผ่านตัวเองลงทุนเงินบำนาญส่วนบุคคลหรือตราสารหนี้ต่างประเทศเช่นเดียวกับเงินกองทุนสภาพคล่อง        เช่นเดียวกับหุ้น AIM ใด ๆ นักลงทุนเพียง แต่เลือกที่จะถือทรัพย์สินเป็นเวลาสองปีหรือมากกว่าจะมีคุณสมบัติในการบรรเทา IHT        ในยุโรปที่ดินทำกินอยู่แล้วคุ้มค่าเป็นสองเท่าของที่ดินในสหราชอาณาจักรในสถานที่เช่นเดนมาร์กและไอร์แลนด์ นักลงทุนจากประเทศเหล่านี้กำลังมองหาในสหราชอาณาจักรเป็นเงินสดในบูม        เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการเกษตรที่อยู่ใกล้เราเช่นไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรที่ดินทำกินยังคงเป็นราคาถูกมากและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่จะขยายมูลค่าโดย 100% ผมคิดเองว่าเราอยู่ในระยะเวลาของการเจริญเติบโตเป็นเวลานานแล้วคิดว่าค่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นสองเท่า ในปี 2020 เราก็จะสามารถที่จะบอกว่าพวกเขาจะมีราคาเพียง แต่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวไอริชเป็นสิบปีที่ผ่านมา        เป็นวิธีการรักษาพื้นที่การเกษตรโดยผู้ชายภาษี?        ที่ดินที่มีการทำไร่ไถนาอย่างแข็งขันอาจมีสิทธิ์ได้รับการบรรเทา 100% จากการปฏิบัติหน้าที่ตายซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความรับผิด IHT        หากที่ดินที่จะถูกทำไร่ไถนาโดยเจ้าของคุณจะมีคุณสมบัติสำหรับการบรรเทา 100% บนที่ดินหลังจาก 24 เดือน อย่างเท่าเทียมกันในกฎเดียวกันถ้าคุณมีเกษตรกรผู้เช่าจะทำงานตราบใดที่คุณมีการจัดส่วนแบ่งกำไร หากคุณเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรในเชิงพาณิชย์แล้วคุณจะมีคุณสมบัติหลังจากเจ็ดปี

คุณกำลังมองหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำหรับการขาย?

ดีการเกษตรระยะรวมถึงความหลากหลายของการผลิตการเกษตร ดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นการทำฟาร์มมีบางสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนว่า มีคนจำนวนมากที่วางแผนที่จะสลับกับการทำการเกษตรจากโลกีย์ 9-5 งาน แต่สิ่งที่พวกเขาต้องตระหนักคือว่าจะมีจำนวนเงินที่เท่ากันของการทำงานอย่างหนักที่คุณจะต้องใส่มัน        ก่อนที่จะมองหาขายที่ดินทางการเกษตรที่คุณต้องตัดสินใจบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่คุณต้องการฟาร์มของคุณในพินัยกรรมนี้ในทางกลับกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่คุณต้องการจะผลิต. เช่นไม่ว่าคุณจะต้องการฟาร์มโคนมไร่หรือเกษตรอินทรีย์ธรรมดา        สิ่งที่คุณต้องคิดออกเป็นเท่าใดคุณต้องการที่จะผลิตเป็นประจำทุกปี นี้จะช่วยให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของฟาร์มของคุณและวิธีการมากของมันที่คุณต้องการจะสำรองสำหรับสัตว์และวิธีการมากสำหรับการทำฟาร์มของตัวเอง สำหรับนี้คุณจะต้องวิเคราะห์คุณภาพของดิน หากเนื้อหาที่มีค่า pH ของดินอยู่ในระดับต่ำมากแล้วคุณจะต้องใส่ในจำนวนมากของความพยายามที่จะนำกลับสมดุล ชนิดที่แตกต่างกันของปุ๋ยและปุ๋ยจะช่วยให้คุณทำแค่นั้น        หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือชานเมืองประเทศชานเมืองที่ล้อมรอบเมืองเป็นสถานที่ที่ดีที่จะมองเข้าไปเท่าที่ขายที่ดินการเกษตรเป็นห่วง ขณะที่คุณกำลังล่าสัตว์ที่ตั้งของคุณจะต้องตรวจสอบว่ามีน้ำเพียงพอในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังพยายามที่จะดูว่ามีน้ำท่วมได้รับการใด ๆ ในภูมิภาค น้ำท่วมจะหายนะที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากคุณวางแผนที่จะขายสินค้าเกษตรในตลาดกรุณาตรวจสอบใกล้ชิดของที่ดินของคุณจากตลาดเป้าหมาย        ในกรณีที่คุณจะพบว่ามันยากมากที่จะหาขายที่ดินเพื่อการเกษตรให้พิจารณาจ้างบริการของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ พวกเขาเชี่ยวชาญในพื้นที่นี้และจะสามารถที่จะช่วยให้คุณพบบางส่วนของที่ดินที่ดีที่สุด        สำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าสำหรับขายเยี่ยมชมดัลฮาร์อสังหาริมทรัพย์ พวกเหล่านี้มีจำนวนมากประสบการณ์ในเรื่องนี้และพวกเขาจะให้แน่ใจว่าคุณปลายค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา

การลงทุนในการเกษตร – การกำหนดความเสี่ยงในสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร

นักลงทุนจำนวนมากอายห่างจากการลงทุนทางการเกษตรเพราะความเข้าใจผิดว่าการเกษตรเป็น บริษัท ที่มีความเสี่ยง แต่ไม่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหรือไม่ได้จริงๆไม่ได้อยู่ในภาค แต่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของตัวเอง การลงทุนทางการเกษตรมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้และผลประโยชน์ แน่นอนมันจะมีความเสี่ยงมากถ้าคนใดคนหนึ่งที่จะลงทุนในที่ดินที่มีคุณภาพต่ำ อย่างไรก็ตามในกรณีที่แตกต่างกันมากถ้าเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญพื้นที่การเกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่ให้บริการที่มั่นคงและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันในขณะที่เห็นคุณค่าหลักการ        นักลงทุนที่ไม่ได้มีการเดินเท้าในตลาดสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากหายไปหมด ฉันเดาว่าเกือบ 90% ของผู้ที่อ่านข้อความนี้มีความคิดอย่างวิธีการที่สินค้าเกษตรได้รับประโยชน์พวกเขาไม่ นี้ไม่ได้เป็นความผิดของคุณทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่โบรกเกอร์หุ้นและผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะเรียกร้องให้มีการซื้อมากขึ้นในคุณสมบัติและพันธบัตร นักลงทุนมักจะเรียกสินค้าเกษตร ‘ความเสี่ยง’ แต่เหล่านี้เป็นคนเดียวกันมากที่ซื้อกองทุนอย่างหนักในการที่พวกเขาดูหุ้นของพวกเขาไปที่ศูนย์ ไม่มีสินค้าที่ได้เคยไปศูนย์และพวกเขาจะไม่        เกษตรกรรมเป็นหลักของเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศของ โดยความสามารถในการให้บริการพื้นฐานที่จำเป็นของชีวิต – อาหารสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก มันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาหารและการเกษตรอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อความสมดุลของการค้าและการจ้างงานในทุกประเทศ ทั่วประเทศก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรที่สนับสนุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เราไม่ลืมผลกระทบที่ประเทศจีนจะมีในโลกเศรษฐกิจการเกษตร สหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ 280 ล้านคนและประมาณ 330 ล้านเอเคอร์พืชในการผลิต ในการเปรียบเทียบคล้ายจีนมี 1400000000 คนที่อาศัยอยู่ออก 270 ล้านคนพืชไร่! เศรษฐกิจบูมในประเทศจีนเป็นใกล้และเพิ่งเริ่มต้น        ในปีที่ผ่านที่ดินและการเกษตรธุรกิจยังไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของสื่อมวลชน มีทั้งหมดก็จะเป็นความมุ่งมั่นในส่วนของคุณเพื่อหาทางออกให้ บริษัท เหล่านี้และที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินค้าเกษตรที่เป็น บริษัท ที่เลือกไม่กี่ออกมีที่วัดเป็นที่น่าเชื่อถือและ การลงทุนในภาคเกษตรสามารถมีกำไรมากที่จะให้นักลงทุนทราบ ดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกอย่างที่คุณแสวงหาและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับภาคที่น่าตื่นเต้นมาก