อุปกรณ์การเกษตรลิสซิ่งไดรฟ์เศรษฐศาสตร์ฟาร์มสมัยใหม่

การเกษตรเป็นส่วนที่เก่าแก่ของสังคมและอุตสาหกรรม คนได้รับที่ดินทำการเกษตรและเลี้ยงปศุสัตว์นานหลายศตวรรษเป็นวิถีชีวิตและจะเลี้ยงตัวเอง มีสองส่วนหลักของการเกษตรซึ่งเป็นการเกษตรเพื่อการยังชีพและการทำฟาร์มเพื่อทำกำไรเป็น การเกษตรเพื่อการยังชีพอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตัวเองที่มุ่งเน้น แต่เพียงผู้เดียวของเกษตรกรคือการผลิตอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวของพวกเขา รูปแบบของการเกษตรนี้เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในการที่ยากจนและโลกที่สามประเทศ เครื่องจักรสำหรับกำไรเป็นเรื่องธรรมดามากในประเทศตะวันตกและพัฒนามากขึ้นและขึ้นอยู่กับระดับที่สามารถเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มาก        สำหรับครอบครัวโดยเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการเกษตรพวกเขามักจะไม่รวยกว่าที่เหลือของเรา เกษตรสำหรับพวกเขาคือวิถีชีวิตและครอบครัวของพวกเขาอาจได้ทำมันสำหรับคนรุ่น บ่อยครั้งเช่นเดียวกับทุกค่าทางธุรกิจและสินทรัพย์ธุรกิจการเกษตรสามารถไปผ่านช่วงเวลาที่สูงมากของการเติบโตทางเศรษฐกิจและจากนั้นเป็นช่วงที่ต่ำของความเมื่อยล้า ที่จะช่วยให้เกษตรกรและนักธุรกิจที่จะไปกับการไหลของวงจรการตลาดและ upturns ตกต่ำทางเศรษฐกิจและการเช่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคการเกษตรของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งเป็นที่ที่อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ซื้อจริง แต่เช่าหรือยืมเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง        ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เช่าเป็น: สำหรับการเจริญเติบโตของพืช – รถแทรกเตอร์, รถเกี่ยวข้าว, เครื่องอัดฟางหญ้าแห้งประเภทของการไถหรือเครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์ใด ๆ เมื่อมาถึงฟาร์มอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งสถานีวัวเกรดเดอร์, รถตัก, เครื่องจักรหนักอื่น ๆ , รถบรรทุกวัวรถไฟถนนสมบูรณ์รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและรถยนต์มักจะเช่า เครื่องเหล่านี้อาจจะใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งและกลับมาแล้ว โดยทำเช่นนี้คุณจะต้องเครื่องหรือการดำเนินการอยู่ในความครอบครองของคุณเมื่อคุณต้องการมันจริง นี่คือการปฏิบัติกันมากในอุตสาหกรรมนี้และมีข้อดีหลายประการ        เหตุผลในการลีสซิ่งอุปกรณ์ก็คือว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลาสั้นของเวลาและเวลาลงเมื่อคุณไม่ได้ใช้มันไม่ได้ต้นทุนคุณเงินในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และยังมีประโยชน์ทางภาษีในบางประเทศ แต่น่าจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของความสามารถในการเช่าอุปกรณ์การเกษตรคือการประหยัดค่าใช้จ่ายของการลงทุนเงินทุน หลายคนและทำธุรกิจก็ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในเครื่องที่มีขนาดใหญ่เช่นมีประสิทธิภาพ John Deere รถแทรกเตอร์หรือรถเกี่ยวข้าวราคาแพง แต่พวกเขาต้องการพวกเขาเป็นเวลาของปี        สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรคือว่าการกระทำของคุณจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศเสมอ นี้ใช้กับทุกพื้นที่ของการเกษตรเมื่อพืชหรือเก็บเกี่ยวพืชหรือเมื่อซื้อหรือขายปศุสัตว์อยู่เสมอขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นี้อาจเป็นเรื่องยากมากคือบางส่วนของสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตรทำให้มันเป็นเพียงแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บิตง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจการเกษตรหรือ บริษัท ที่จะอยู่รอด บ่อยครั้งที่มันเป็นปัจจัยที่โดดเด่นการกำหนดความยั่งยืนขององค์กรทางการเกษตร