มะขามเทศยักษ์ สร้างรายได้ปีละกว่า 6 ล้าน

มะขามเทศยักษ์ สร้างรายได้ปีละกว่า 6 ล้าน

นายจิตรณรงค์ขอให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับเกษตรเขตที่ไม่มีป้ายกำกับตลาดเปิดเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ “มะขามยักษ์สายพันธุ์พรหมสำราญเพื่อสัตว์เลี้ยง” บนสนามหญ้า โรงเรียนบ้านลำคอหงส์ตำบลลำคอหงส์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีหน่วยงานราชการหลายแห่งในอำเภอโนนสูงผู้คนและเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมซึ่งกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานยักษ์หวานและกรอบฝักขนาดใหญ่ของเพชรพรหมสมีจำหน่ายในคาราราคาถูกกว่าตลาด ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมจากสวนเกษตรกรในพื้นที่เย็น ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาซื้อพันธุ์มะขามเพชรเพ็ชรพรในตำบลลำคอหงส์

นายจิตรณรงค์ขอให้ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์กล่าวว่าสำนักงานเกษตรอำเภอไม่สูง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงสนับสนุนและสนับสนุนเกษตรกร 100 คนในพื้นที่ใช้นาข้าว เขากลับกลายเป็นมะขามดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมากพร้อมกับขายมะขาม และมีความต้องการของตลาดสูงทำให้มีการแพร่กระจายของชุมชนมากกว่า 6 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการเตรียมพันธุ์มะขามเพชรเพ็ชรอำเภอโนนสูงส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร . และทุกคนต่างก็รู้ว่ามะขามยักษ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงสอมจากอำเภอลุงนั้นเป็นเรื่องธรรมดามาก