ข้าวโพดหวานสีม่วงและข้าวโพดข้าวเหนียว แจกพันธุ์ให้ปลูก

ข้าวโพดหวานสีม่วงและข้าวโพดข้าวเหนียว แจกพันธุ์ให้ปลูก

ดร. ชฎามาศจิตติเลขานุการและนักวิจัยดร. ธำรงศิลป์โพธิศักดิ์ศาสตราจารย์สว่างคาร์เวอร์, ดร. สุปราณีงามประสิทธิ์, พิทยาภรณ์ศุภพัฒน์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ), คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าวโพดข้าวเหนียวนั้นได้รับการปลูกเพื่อการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวโพดอาจมีพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดที่ปลูกในบางฤดูกาล ข้าวโพดข้าวเหนียวไฮบริดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี ยังมีข้อ จำกัด ในเมล็ด และราคาของเมล็ดค่อนข้างสูง รวมถึงสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ในการผลิตเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมยังมี จำกัด

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อการค้าจำเป็นต้องพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกผสมของโครงการปรับปรุงพันธุ์ Thian และขี้ผึ้งจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเหนียวที่สร้างพันธุ์ผสมเปิดที่ มีฐานพันธุกรรมกว้าง จากนั้นทำการสกัดสายพันธุ์ inbred สำหรับการผลิตข้าวโพด glutinous สามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพอาหารที่ดี ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ, แอนโธไซยานินและโปรวิตามินมินเอซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะเนื้องอกมะเร็งช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคและสมานแผล ภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นในร่างกายคือข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ Kwsx5901 ซึ่งได้จากการผสมข้าวเหนียว 4014 และ 709 กับการเก็บเกี่ยว 49 วันและการเก็บเกี่ยว 67 วัน ฝักสด 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ / ไร่ความต้านทานโรคทางใบเหนียวรสชาติอ่อน ๆ พร้อมสารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินและวิตามินเอ